Privacy

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Stichting Het Buitenhof van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Stichting Het Buitenhof heeft daarom een privacyreglement gemaakt, dat door jou bij ons kan worden opgevraagd via een e-mailbericht aan ons hierna genoemde e-mailadres. Op deze pagina informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met je persoonlijk gegevens.   

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Wanneer je gegevens aan Stichting Het Buitenhof verstrekt, vallen je gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens. Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder melding nummers: m1627353, m1627341 en m1627328.

Je kunt deze inzien via www.cbpweb.nl

 

Invullen van persoonsgegevens
Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief word je gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die je invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of je in de toekomst over reisproducten te informeren. Tijdens het boekingsproces word je gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat je de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Verzameling van persoonsgegevens
Voor een compleet en actueel overzicht van de gegevens die Stichting Het Buitenhof verzamelt en verwerkt, verwijzen we je naar onze registratie bij het CBP. Via www.cbpweb.nl heb je direct inzage.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. Stichting Het Buitenhof gebruikt gegevens van deelnemers, boekers, vrijwilligers, medewerkers en bezoekers van de website voor uitvoering van de verschillende overeenkomsten en diensten. Daarnaast wordend de gegevens van deelnemers, boekers en vrijwilligers verwerkt om te informeren over de activiteiten van Stichting Het Buitenhof. Indien je geen prijs stelt op informatie van Stichting Het Buitenhof, kun je een briefje of e-mailbericht onder vermelding “blokkering” sturen naar Stichting Het Buitenhof, Postbus 109, 2800 AC Gouda. Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn je persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijk producten en diensten leveren die je bij ons hebt geboekt. De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om een vakantiereis of- verblijf zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren en te begeleiden. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, noch worden zij zonder jouw toestemming aan derden doorgegeven. Wanneer je naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat jouw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Beveiliging
Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegdheden toegang krijgen tot deze gegevens.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Hierbij trachten wij rekening te houden met jouw voorkeuren. Indien je inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens wil, kan je dit doen bij info@buitenhof.nl


Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, neem dan contact op met: 

AutiTravel

Postbus 109

2800 AC Gouda

 
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacyreglement en deze privacyverklaring. Check deze privacyverklaring daarom regelmatig voor een update van ons privacy beleid.